• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 165104
Khách trực tuyến: 25
Phòng HC-QT-TC
Cập nhật ngày: 29/06/2018
Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức

1. Phạm Văn Năm: Trưởng phòng

2. Lê Công Cẩn: Phó Trưởng phòng     

3. Nguyễn Quốc Lợi: Phó Trưởng phòng

4. Nguyễn Thanh Hoàn: Phó Trưởng phòng

5. Lê Hồ Nam Hưng

6. Lê Thị Phương Thảo     

7. Nguyễn Thị Kim Oanh 

8. Lê Thị Tuyết Mai        

9. Nguyễn Trọng Toàn     

10. Phạm Văn Thịnh 

11. Phạm Xuân Hậu  

12. Nguyễn Long Biên        

13. Dương Phúc Mai 

14. Đặng Văn Ngân  

15. Đào Văn Giáp     

16. Trần Đại Nghĩa   

17. Nguyễn Huy Khôi

18. Nguyễn Hữu Chung      

19. Lê Thị Minh Liễu                   

20. Nguyễn Thị Kiều Phương       

21. Hoàng Thị Hiển  

22. Danh Lục Thị Mỹ Linh 

23. Nguyễn Thị Oanh

24. Nguyễn Thị Trường      

25. Tôn Nữ Thị Sáu  

26. Trần Thị Huế      

27. Nguyễn Thị Loan

28. Đỗ Thành Trí      

29. Lê Thị Thanh Huyền