• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 165112
Khách trực tuyến: 33
Phòng Đào tạo&Công tác SV
Cập nhật ngày: 29/06/2018
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

 1. Lê Thị Thảo: Phó Trưởng phòng

 2. Nguyễn Lê Hoài Vy: Phó Trưởng phòng

 3. Vũ Thị Kim Cúc     

 4. Nguyễn Thị Linh Nhâm      

 5. Nguyễn Phan Mỹ Liên        

 6. Nguyễn Thị Thanh  

 7. Đoàn Cẩm Bình      

 8. Nguyễn Chu Dũng  

 9. Đặng Thanh Tuấn   

 10. Nguyễn Viết Bình 

 11. Hoàng Văn Giang 

 12. Đỗ Phước Sang      

 13. Phạm Thị Thu Trang         

 14. Phạm Đăng Khoa   

 15. Mai Ngọc Tuấn     

 16. Trần Văn Minh     

 17. Nguyễn Thị Vân   

 18. Bùi Thị Bình         

 19. Trần Lệ Hường     

 20. Phạm Thị Tấm      

 21. Trần Thị Hảo        

 22. Hồ Đức Hiệp        

 23. Nguyễn Thị Hoa   

 24. Nguyễn Thị Ngọc Bích      

 25. Lâm Quang Thơ