• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 147032
Khách trực tuyến: 21
Phòng KHCN&TTTV
Cập nhật ngày: 29/06/2018
Phòng Khoa học công nghệ và Thông tin thư viện

1. Trần Quốc Toanh: Trưởng phòng

2. Phạm Hồng Đạc: Phó Trưởng phòng

3. Lô Xuân Thống

4. Lê Hồng Huệ