• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 165117
Khách trực tuyến: 38
Giới thiệu về Cơ sở
Cập nhật ngày: 28/06/2018
Giới thiệu về Cơ sở
Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

 CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

- Trụ sở: 181 Lê Đức Thọ, Phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3894.3717 - Fax: (028) 3894.0475

- Email: daihocnoivuhanoicosomiennam@gmail.com

- Website: truongnoivu-csmn.edu.vn


I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh

 

 

1. Ban Giám đốc

- Giám đốc: TS. Trương Cộng Hòa

- Phó Giám đốc TT: ThS. Đào Ngọc Quang

- Phó Giám đốc: CVC. Nguyễn Văn Hòa

- Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Hiên

2. Các bộ phận thuộc Cơ sở

- Tổ chức Đảng và các đoàn thể (Chi Bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên);

- Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức;

- Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên;

- Phòng Khoa học, công nghệ và thông tin thư viện;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Tổ Giảng viên cơ bản;

- Tổ Giảng viên chuyên ngành;

- Trung tâm đào tạo bồi dưỡng tại Tp. Đà Lạt

II. Giới thiệu Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh

Vị tríchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu (dẫn theo Quyết định số 499/QĐ-ĐHNV ngày 25/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)