• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 147030
Khách trực tuyến: 19
Sứ mạng
Cập nhật ngày: 01/03/2017
Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh
Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

  SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

Sứ mạng: Cơ sở Trường Đại học Nôi vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người học nắm bắt những tri thức thời đại có tính ứng dụng cao; Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành Nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm đào tạo chuyên sâu ngành Nội vụ và một số ngành nghề khác đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và đất nước.