• Giới thiệu về Cơ sở

    Giới thiệu về Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

  • Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sứ mạng Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết

DANH MỤC

Tra cứu

Thông tin

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Liên kết web site

Thống kê truy cập

Số lượng truy cấp: 147024
Khách trực tuyến: 13
Tin tức hoạt động
Cập nhật ngày: 18/07/2018
Những điều cần biết về Đào tạo Đại học ngành Hệ thống thông tin, ngành Luật và ngành Quản lý nhà nước của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 Những điều cần biết về Đào tạo Đại học ngành Hệ thống thông tin,

 ngành Luật và ngành Quản lý nhà nước của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

I- Ngành Hệ thống thông tin


 
II- Ngành Cử nhân Luật
 
 
 
III- Ngành Đại học Quản lý nhà nước
 
Xem chi tiết tại đây: tuyển sinh ngành luật..pdf
                                    GioithieunganhQLNN.pdf

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2018: Thông báo tuyển sinh ĐH-CĐ 2018.pdf

Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học: 1-Phieu DKXT Dai hoc.pdf
Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng: 2-Phieu DKXT Cao dang.pdf